Skogblomstens historie

Barnelosje «Skogblomsten» ble stiftet 2. september 1923. Selve stiftelsen skjedde i lokalet «Furulund», som lå like ved Lørenskog stasjon og som IOGT-losjen på Lørenskog hadde kjøpt samme år. I 25-årsberetningen til losje «Lørenskogs Fremtid» – utgitt i 1945 – forteller tidligere leder i «Skogblomsten», Lilly Bjerke, både litt om stiftelsen og aktivitetene i «gamle dager».

På stiftelsesmøte i 1923 fikk barnelosjen 25 medlemmer, – 20 barn og 5 voksne. Første leder var Nils Hansen. Under hans ledelse økte medlemstallet ganske raskt. Ellen Berghoff ledet «Skogblomsten» fra 1927 til 1933. Hun aktiviserte barna ved å opprette forskjellige under-avdelinger. Amatørteater var ikke ukjent den gangen heller. Kristian Johansen overtok som leder fram til 1937. Så fulgte Lilly Bjerke i seks år fram til 1943. Liv Schau ledet «Skogblomsten» i de siste to vanskelige krigsåra – fram til l945. Anton Østmo hadde ansvaret et år – og ble avløst av Lilly Bjerke igjen. Birger Østmo ledet «Skogblomsten» fram til han flyttet til Halden i 1954. Ivar Gundersen overtok som leder – i et år. Fra 1955 var Aage Wiik leder. Denne oppgaven skjøttet han i over 40 år – helt til Grethe Wiik overtok på slutten av 90-tallet.

Lilly Bjerke fastslår i voksen-losjens jubileums-beretning at «Skogblomsten» i den tid den virket fra 1923 til 1945 faktisk har hatt hele den opp-voksende slekt i Lørenskog som medlemmer. Medlemstallet kunne nok variere noe, men i krigsårene var det svært mange som søkte til barnelosjen. Det kunne være opptil 200 barn på de ukentlige møtene i IOGT-lokalet «Framtia», som voksenlosjen fikk reist i 1926 . Det lå i Haneborglia – ikke langt fra Lørenskog stasjon.

«Skogblomsten» var i en lang rekke år en rekrutteringskilde til både den voksne IOGT-losjen og til Lørenskog Godtemplar Ungdomslag – etter at dette laget ble stiftet 5. april 1943.

På midten av 90-tallet overtok Grethe Wiik som leder etter Aage Wiik, som hadde letet Skogblomsten i over 40 år.

I 1998 besluttet styret å satse på teater som hovedaktivitet. Da økte oppslutningen av barn. Etter 2 år med enkle forestillinger ble vi utfordret av Kjell Eriksen til å satse større i 2000. Da ble det musikalen «Annie get your gun» som ble satt opp i Storstua på Lørenskog kultursenter.

I tillegg til teater har det vært stor aktivitet, med juletrefest, vintertreff, karneval, sommerleir, invitert palestinske barn til sommeropphold på leir og i Lørenskog, teaterfestival og grøtkveld. I tillegg har vi markert vårt internasjonale engasjement med «FORUT»-kvelder. FORUT er vår egen bistandsorganisasjon.

 

Høsten 2009 gikk IOGTs Juniorforbund og Det Norske Totalavholdsselskaps Barneforbund sammen og dannet en ny barneorganisasjon: Junior- og barneorganisasjonen JUBA.